Diary Dates

<
>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10Y1 phonics screening checkY1 phonics screening checkMonday 10th June to Friday 14th June 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24Arts weekArts weekMonday 24th June to Friday 28th June 25 26 27 28 29 30