Diary Dates

<
>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
    1 2 3EYFS Sports DayEYFS Sports Day 4 5
6 7 8 9Full Governing Body meetingFull Governing Body meeting6.00pm - 8.30pm 10Y6 DiscoY6 DiscoTime: 4:00 pm - 5:30 pm
4.00pm - 5.30pm
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20School Closed - INSET daySchool Closed - INSET day 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31